Tábor - Měšice

Příměstská část

 

Historie

Jak vznikl název „Měšice“ nevíme. Doložitelná je pouze skutečnost, že se na tomto místě v roce 1296 usadil jakýsi Zdislav z Měšic. Po něm se usedlost nedaleko Tábora zřejmě začala nazývat „Měšice“ neboť Zdislav s tímto jménem na Táborsko již přišel. V té době se v království Českém nachází pouze jedna obec Měšice a to u Prahy. Tato obec má podstatně starší původ než Měšice u Tábora. Zdislav musel tím pádem pocházet z těchto Měšic.

Měšice blíže Tábora patřívaly k špitálu v Ústí Sazimovu, potom připadly Táboru. V XVII. stol. byly Měšice jmenovány majetkem Jana Šťastného Přehořovského z Kvasejovic, v roce 1680 je koupil hrabě František z Künburga a 1. 1790 patřily Táborské měšťanské rodině Votápků z Ritterwaldu. Potom Henigarové z Eberku, francouzský generál Joyeuse, Jan Schmidtgaubner a jiní majitelové se střídali; nyní baronka Wimmerova je drží.

Zámek

V roce 1545 koupil Měšice Prokop z Hejlovce a postavil ve vsi renesanční tvrz. V roce 1699 přestavil Jan Josef Caretto hrabě z Millesima tvrz na barokní zámek. Zámek i obec poté vystřídaly celou řadu majitelů. V roce 1750 koupil panství s barokním zámkem Jan Antonín Votápek z Ritterswaldu, prapředek dnešního majitele zámku v Táboře-Měšicích. Mezi lety 1877 a 1945 patřil zámek baronům Nádherným z Borutína. Poté přešel do vlastnictví ČSR. V roce 1997 získal barokní zámek do vlastnictví Dr.Dr. Jan Nepomuk Albert Berwid-Buquoy z Elgutu jako zdevastovanou ruinu a začal s rozsáhlou a nákladnou rekonstrukcí.

Rody a majitelé vsi Měšice

 • Zdislav z Měšic (1296–1352).
 • Oldřich Sezema z Ústí (1352–1371). Zřejmě postavil v Měšicích středověkou tvrz, která se nedochovala.
 • Jan Sezema z Ústí Starší (1371–1418).
 • Anna z Mochova (1418–1437). Manželka Jana Sezemy z Ústí a milenka Jana Husa.
 • Jan Sezema z Ústí Mladší (1437–1467). Syn Jana Sezemy Staršího z Ústí a Anny z Mochova.
 • Město Tábor (1467–1545).
 • Jiří Prokop z Hejlovce (1545–1561). Prapředek současného majitele. 1545 staví v obci renesanční tvrz, snad na místě zaniklé středověké tvrze Sezemů z Ústí. 1555 nechává údajně zazdít komornou Annu, pro krádež šperků (Legenda o zazděné služce Anně).
 • Anna Hejlovcová z Polkovic (1561–1618). Dcera Prokopa z Hejlovce. Provdala se za Kuneše Dvořeckého z Olbramovic, který postavil v Měšicích druhou tvrz, která byla zničena v třicetileté válce švédským dělostřelectvem.
 • Jan Šťastný z Kvasejovic z rodu Přehořovských (1618–1627).
 • Veronika Častolárová z Dlouhé vsi (1627–1639).
 • Kryštof Karel Přehořovský z Kvasejovic (1639–1678).
 • František Ferdinand hrabě z Khünburka (1678–1680).
 • Kateřina Barbora Vítová ze Rzavého (1680–1699).
 • Jan Josef Carreto hrabě z Millesima (1699–1750). Nechává 1699 přestavět renesanční tvrz na barokní zámek (letohrádek).
 • Jan Antonín Votápek z Ritterwaldu (1750–1792). Prapředek současného majitele. Hledal 1782 kostru zazděné komorné Anny, ale místo ní nalezl poklad – plný hrnec stříbrňáků. V témže roce 1782, nechává postavit na Měšickém vrchu barokní kapličku „svaté Anně“.
 • Jan Hanygar z Eberka (1792–1817).
 • Jan Schmidtgräber z Lusteneggu (1817–1821).
 • Antonie baronka ze Stillfriedu (1821–1834).
 • Wilhelm z Elsenwangeru (1834–1852). Přestavuje letohrádek na celoroční bydlení.
 • Karel Neveklovský z Neveklova (1852–1855).
 • Jiří Filip baron z Wimmrů (1855–1880).
 • Jan Nepomuk baron Nádherný z Borotína (1880–1891).
 • Oscar baron Nádherný z Borutína (1891–1945).
 • ČSR (1945–1997). Československý stát měšický zámek zdevastoval a kapli sv. Anny zničil takřka do základů.
 • Dr.Dr. Jan Nepomuk Albert Berwid-Buquoy z Ellgutu (od 1997) získává zámek a zahajuje rozsáhlé opravy. V roce 2000 zakládá na zámku Český Institut Mezinárodního Setkání (ČIMS), který se zabývá mezinárodní osvětou (evropská a světová integrace). Kaple sv. Anny byla v Měšicích znovuvybudována v roce 2006.

Zdroj: Wikipedia